در زیر خصوصیات پست بازیکنان به همراه نام آنها قید گردیده است که امید است مورد توجه آنها قرار بگیرد 
دروازه بــــــان(سهیل عبداللهی-امیر رضاتفقدی)

کیفیت های بدنی : اندازه و قدوقواره مناسب ـ چابکی ـ عکس العمل و سرعت انفجاری ـ مهارت های پرشی ـ انعطاف پذیری

کیفیت های تکنیکی مورد نیاز : دستانی مطمئن ـ تکنیک خوب روی خط دروازه و در هوا ـ مهارت در بازی با پا

کیفیت های تاکتیکی مورد نیاز : انتخاب در جایگیری حرکات ـ تخمین زننده خوب ـ پخش و توزیع کننده خوب

کیفیت های ذهنی مورد نیاز : شخصیت ـ اعتماد به نفس ـ آرام و خونسرد ـ دارای تمرکز

 

مدافعین کـــــناری چپ و راست(امیر حسین دادگر-انصار مجیدی-امیر منشی-محمد خلیلی-سجاد جعفریان-مهدی ذوالفقاری-علیرضا افشارپویا جامه باف)

کیفیت های بدنی :سرعت در استقامت ( هوازی و غیر هوازی )ـ سرعت انفجاری

کیفیت های تکنیکی مورد نیاز : تکنیک دفاعی ـ تکل کننده ـمهارت در دریافت توپ و کیفیت خوب در ارسال پاس ـ حرکت با توپ

کیفیت های تاکتیکی مورد نیاز : استقرار و جایگیری ـ زمان بندی عمل ـ شرکت در بازی حمله ای ـ تطبیق پذیر بودن در حمله

کیفیت های ذهنی مورد نیاز :دارای روحیه تهاجمی و در گیری ـ بااراده و مصمم ـ اعتماد به نفس

 

مدافعین مــــــرکزی(بهمن صفوی-امین میرزایی-سعید احمدی -رضا بیات-فرزاذد رضایی)

کیفیت های بدنی : قد ـ توان عضلانی و مهارت های پرشی ـ سرعت ـ تحرک و جنبش

کیفیت های تکنیکی مورد نیاز : قطع کننده و مانع ـ کنترل توپ در یک نبرد تن به تن ـ قدرت سرزدن ـ پاسهای بلند و کوتاه

کیفیت های تاکتیکی مورد نیاز : تخمین زدن ـ جایگیری ـ یارگیری ـ بازی پوشش و حمایت

کیفیت های ذهنی مورد نیاز : به صورت فطری رهبر باشدـ هدایت کننده ـ خونسرد و توانائی در آرام ماندن ـ مشوق

 

هافبک دفــــــاعی(امیر رضا دادگر--مهدی احمدی-امیر حمزه عطایی پور-علی ارژنگی-علی غائبی-محمد فصیحی-محمد رضایی)

کیفیت های بدنی : استقامت ( هوازی ) ـ قدرت ـ تحرک و جنبش 

کیفیت های تکنیکی مورد نیاز : تکنیک دفاعی ـ پاس دادن ـ دریافت تو پ و کنترل ـ دریبل کردن توپ به کنار جهت توزیع آن به جلو زمین

کیفیت های تاکتیکی مورد نیاز : استقرار و جایگیری ـ تخمین زدن ـ پرش کردن

کیفیت های ذهنی مورد نیاز : کیفیت های فریب دادن ـ فروتن و افتاده ـ روحیه تعاون و همکاری ـ بااراده و مصمم.

 

هافبکهای کـــــناری راست و چپ(پیمان کاردان-عرفان میرزایی-آرش دوران-محمد ادیب کشاورز-مجمد بهمنی)

کیفیت های بدنی : استقامت ( هوازی و غیر هوازی )ـ سرعت

کیفیت های تکنیکی مورد نیاز : حرکت کردن با توپ ـ دریبل کردن ـ سانتر کردن ـ شوت زدن

کیفیت های تاکتیکی مورد نیاز : برگشت برای دفاع کردن ـ شرکت در حمله ـ پرس کردن ـ شرکت در درگیری ها و پیروزی در آن

کیفیت های ذهنی مورد نیاز : دارای روحیه بخشنده ـ بااراده و مصمم ـ دارای تمرکز ـ میل و اراده در پذیرش ریسک

 

مهـــــاجمین(پویا فردی-پویا محمدی-حسن جز خدابنده لو-شاهین ویسی-علیرضا فرجاد فر-میر آرمین موسوی-حسین رحیمی)

کیفیت های بدنی : توان (در درگیری ها ) ـ سرعت ـ سرزندگی ـ چابکی

کیفیت های تکنیکی مورد نیاز : تمام کنندگی ـ کنترل توپ ـ قدرت سرزنی ـ دریبل کردن و فریب دادن

کیفیت های تاکتیکی مورد نیاز : حرکات و تحرک مداوم ـ تغییر مکان دادن ـ دویدن به فضا ـ زمان بندی در عمل

کیفیت های ذهنی مورد نیاز : خودخواه و خود پسند ـ فرصت طلب ـ حیله گر ـ ثابت قدم 

 

 تاریخ : شنبه 13 مهر‌ماه سال 1392 | 11:55 | نویسنده : مسعود | نظرات (0)